גבול שמת בל יעבורון...פעילות בעקבות מכתב מנשיא המדינה-גבולות/רשת דרכא

                                    פיתוח המערך :מאיר אביטן-רשת דרכא  

                                                   לקישור לקובץ


רציונל 

בעקבות אירוע האונס באילת כתב נשיא המדינה מכתב פתוח לנער ונערה על גבולות והצבת גבולות. מטרת מערך הפעילות וקריאת מכתב נשיא המדינה היא להביא למודעות התלמידים את חשיבות הצבת הגבולות האישיים בתחומי החיים השונים ואת משמעות הגבולות שלא ניתן לעבור אותם בשום מצב.

משך הפעילות

פעילות זו יכולה להתרחש בהיקף של 90 דקות, ניתן לצמצם לפעילות של 45 דקות.