לוח השנה כבמה משותפת לזהות/מנהל חברה ונוער


                                       פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער                                                                                                                                                                                                                               לקישור לקובץ


מטרת הפעילות

  1. לערוך היכרות ראשונית ולחשוף מכנים משותפים בין חברי הקבוצה.

  2. להכיר בייחודו של לוח השנה הישראלי (המבוסס על הלוח העברי) כחלק ממכנה משותף מבסס זהות.

ראציונל

לוח השנה הישראלי יכול לשמש בסיס לדיון במכנים המשותפים לחברי הקבוצה ובזהות הקולקטיבית של כלל החברה הישראלית כחברה רב תרבותית.

משך הפעילות

45  דקות