מגש הכסף/הספרייה הלאומית

                                         פיתוח המערך :הספרייה הלאומית 

                                                          לקישור לאתר

רציונל

השיר "מגש הכסף" פורסם על ידי נתן אלתרמן בשנת 1947 במסגרת טורו "הטור השביעי" בעיתון דבר. בשיר זה מנבא אלתרמן את הקמת מדינת ישראל ואת המחיר הכבד שתגבה המלחמה על הקמתה.
השיעור יעסוק בהיכרות עם השיר "מגש הכסף" ובהבנתו, בעזרת כלים דיגיטליים שיתופיים.

משך הפעילות

45 דקות. 

מערך שיעור למורה