מעורבות אזרחית/יסודות

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה ננסה להבין מהי "מעורבות אזרחית". נבין כי למעורבות אזרחית יש צורות ביטוי שונות, ממעורבות יומיומית ועד מעורבות מינימלית או אפילו אפס מעורבות.

קרא עוד  

הזכות לומר לא–גבולותיה של ההפגנה/מכון הרטמן

[פעילות מתוקשבת] בשיעור הזה נלמד על זכות ההפגנה, והיבטיה השונים. הפגנה, כביטוי של מחאה והתנגדות למעשי השלטון היא אחת מזכויות האזרח הבסיסיות בחברה דמוקרטית. נבין מהו כוחה ומה היא מאפשרת לנו ,נעמוד על גבולותיה וסכנותיה.

קרא עוד  

התנדבות ומעורבות כביטוי לאזרחות/מינהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] אחד מהיעדים העיקריים של החינוך לאזרחות הוא טיפוח בני נוער בעלי תחושת השתייכות לחברה ולמדינה, מעורבים ואכפתיים. שעור זה עוסק בנושא המעורבות החברתית, באפשרויות ובהזדמנויות לתרום, להשפיע ולהתנדב בתבונה.

קרא עוד  

עוגת הפנאי שלי/מינהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] מטרות הפעילות לבחון את דפוסי בילוי הפנאי של בני נוער, לבדוק את המצוי והרצוי בדפוסי בילוי הפנאי של בני נוער, לדון בפער בין הרצוי והמצוי בדפוסים האלה ולהבהיר את החשיבות של שילוב פעולות נתינה והתנדבות בפעילות הפנאי.

קרא עוד  

חוברות בנושא מעורבות אזרחית פעילה

חוברות בנושא מעורבות אזרחית פעילה

קרא עוד  

על ערכים ועל רווחים/מינהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] ההפעלה מבוססת על משחק שבו המשתתפים עומדים על המחיר שמשלמת חברה במצב של העדר סולידריות וערבות הדדית בין חבריה

קרא עוד  

לעשות קצת יותר ממה שחייבים/מינהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות לדון בתרומתם של בני הנוער לקהילה ולחברה בישראל, לברר מה בין אזרחות פסיבית לאזרחות פעילה ולעודד את פעילי התוכנית מחויבות אישית להמשך במעורבות אזרחית פעילה בתום שנת פעילותם.

קרא עוד  

לצאת מהבועה/מינהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות לבחון ביטויים מעשיים של מעורבות אזרחית ולעורר מודעות בקרב בני הנוער לחשיבות של אחריות ומעורבות אזרחית בחברה דמוקרטית.

קרא עוד  

למה תנועת נוער /מינהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות 1. לאפיין את הייחודי שבפעילות תנועות הנוער ואת ההווי המתרקם בהן. 2. לעורר בקרב הילדים ובני הנוער רצון ומוכנות להגיע לפעילות בתנועות הנוע

קרא עוד  

מעורבות חברתית ואחריות אישית לאור חזון החמ''ד/ מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] יעד משרד החינוך לטיפוח מעורבות חברתית ואחריות אישית מהווים ביטוי לחיים של יהודי מאמין המודע לעצמו, מחויב לקיום מצוות ומעורב בקהילה, בעם ובמדינה. במסגרת שבוע החמ"ד, ניתן להתחבר לחזון החמ"ד ולקיים פעילות זו שנועדה לברר את הקשר שבין המושגים מעורבות חברתית ואחריות אישית.

קרא עוד