אתיקה בעסקים/מנהל חברה ונוער

                                     פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער  

                                                        לקישור לאתר

                                                    לקישור לקובץ.doc 

מטרת הפעילות

  • לברר את ההיבטים המוסריים של גניבת טופס הבחינה ולבחון השלכות של החלטות שונות.

  • לעודד נקיטת עמדה מוסרית מנומקת.  

משך הפעילות

45  דקות.