ראי ראי שעל הקיר-מותאם חמ''ד/מנהל חברה ונוער

                                         פיתוח המערך:מנהל חברה ונוער                                                                          

                                                    לקישור לקובץ.docx

מטרת השיעור

  1. לברר עם המשתתפים כיצד אדם דתי לאומי נראה בעיני עצמו.

  2. לברר עם המשתתפים כיצד הציבור הדתי לאומי על גווניו השונים נראה בעיני עצמו ובעיני החברה הישראלית.

  3. לבדוק עם המשתתפים כיצד מתמודדים עם מורכבות החברה הדתית לאומית, ומהי משמעותה של מורכבות זו.

ראציונל  

פעילות המזמנת בירור אישי וקבוצתי לגבי משמעות ההשתייכות לציבור הדתי לאומי, האופן בו הציונות הדתית נתפסת בעיני המשתתפים, והתבוננות בדרך בה החברה החילונית בישראל תופסת את הציונות הדתית.

 משך הפעילות

45 דקות.