סרטונים בנושא השמיטה


הערכות החווה לשנת שמיטה


שנת שמיטה


מצע מנותק


השמיטה הראשונה


קק''ל בשנת השמיטה


העבד החופשי


לאן רץ ערן?

שמיטת כספים

איך מטפלים בגינה בשמיטה?

 

סרטון על תהליך שינוי העבודה בשדה, משימוש בבעלי חיים והטיפול בהם למעבר לחקלאות תעשייתית והוצאת בעלי החיים מהחקלאות בשדה


נטיעות וירטואליות - ההרצאה עוסקת בחשיבות הנטיעה בארץ ישראל, בנסיון להבין מדוע לא נוטעים בשנת שמיטה. מטרת ההרצאה היא ההבנה שלמרות שלא נוטעים בשנת שמיטה, מצליחים להגיע לדברים נעלִים אחרים - לערכים של חסד, לערכים של נתינה ולערכים של אמונה. בהרצאה משולב סרטון הממחיש את רעיון השמיטה.