הסיפור המאולתר/רשת דרכא

                                      פיתוח המערך:מאיר אביטן-רשת דרכא 

                                                  לקישור לקובץ שלב ראשון-הכנה להתנסות 

על הקבוצה לבנות סיפור תוך שימוש במילים אקראיות. נדרשים יצירתיות ושיתוף פעולה בין התלמידים. העבודה מתנהלת בקבוצות ומוגדרת בזמן.   

 שלב שני-התנסות 

המנחה מעלה על הלוח השיתופי את גלגל המילים לבחירה; גלגל זה משמש בסיס לבניית הסיפור. יש להגדיר מה מספר המילים (בין 10-5) שייבחרו (בסך הכל יש 15 מילים בגלגל), ומה מספר המילים שיהיו בסיפור. להלן  הקישור לגלגל המילים. בקישור המצורף ניתן לבחור מילים חדשות, להוסיף או להחסיר. לאחר בחירת מילה מומלץ להוריד אותה מהגלגל באמצעות הפקודה "הסר", המופיעה כאשר המילה נבחרת ע"י הגלגל.  

לאחר מכן, המנחה יפצל את הקבוצות לתתי-קבוצות. על כל אחת מהן לבנות סיפור המוגבל בכמות המילים, כגון 30 מילים או כל החלטה אחרת של המנחה. שימו לב: בסיפור חייבות להיות כל המילים שנבחרו. מומלץ לשלוח בצ'אט את המילים שנבחרו.
יש להגדיר זמן לפעולה בקבוצה או הגדרת זמן אוטמטית בחלוקה לקבוצות בזום, ראה פדגוגיה דיגיטלית. 
כשהתלמידים מסיימים את הסיפור הם מעלים אותו ללוח המשותף בתבנית רגילה של זום כגון: מסמך וורד ושיתוף המסמך או דרך הפדגוגיה הדיגיטלית באמצעות פתקים שהתלמידים ירשמו על הלוח. קישור ליישום או קישור לפדגוגיה דיגיטלית.
שימו לב! בגלגל המילים תוכלו לבנות מילים חדשות אשר יכוונו את הסיפורים למטרות שלכם, או תכנים אשר חשובים לכם, כגון סוגיות הנוגעות בנתינה, אלימות, דמוקרטיה ועוד.

 שלב שלישי-עיבוד 

לאחר הקראת הסיפור על ידי כל נציג מן הקבוצה, ניתן לעשות תחרות באשר לסיפור הכי מוצלח. הדיון במליאה יעסוק בשאלות: כיצד התחבר הסיפור – בתהליך של עבודת צוות או בודדים? כיצד התמודדה הקבוצה עם המשימה? מי הוביל? מה היו הקשיים? מה היו ההצלחות ועוד.