"גיבורי כח עושי דברו" על גבורת שומרי השמיטה/כל ישראל חברים

פיתוח המערך:כל ישראל חברים  

לקישור לאתר

מטרות

  1. התלמידים יכירו את הקושי העצום שהיה בשמירת מצוות השמיטה.

  2. התלמידים יבחנו את מושגי השמיטה וישומם בחייהם.


ראציונל

המדרש מכנה את החקלאים שומרי השמיטה 'גיבורים'. הם נדרשים להימנע מהפקת רווחים משדותיהם ולראות כיצד נכסיהם הופכים הפקר וכל אדם או חיה יכול לבוא ולאכול מפירות הגדלים בשדות. בשיעור נתקרב לעולמם של החקלאים הקדומים ונבחן מה נוכל אנו ללמוד מגבורה זו וכיצד נוכל ליישמה בחיינו, כאשר רובנו לא מתפרנסים מחקלאות. 

משך הפעילות

שיעור אחד.