כל ישראל ערבים זה לזה/מנהל חברה ונוער

                                         פיתוח המערך:מנהל חברה ונוער 

                                                  לקישור לאתר

                                               לקישור לקובץ.docx


 מטרות 

  • לברר עם המשתתפים מהם המניעים והשיקולים למתן עזרה בעת צרה.

  • לחזק בקרב המשתתפים את המחויבות האישית למתן עזרה בעת צרה.

 רציונל 

הפעילות עוסקת באפשרות בה נדרש אדם להושיט עזרה על פי העיקרון "לא תעמוד על דם רעך" במצבים מסכני חיים.
במסגרת הפעילות נחשפים התלמידים לאפשרות של אירוע הצלת חיים, ובוחנים את הנושא מבחינה חברתית, חוקית ואתית.

 משך הפעילות 

45 דקות