אחריות אישית וחברתית בתקופת הקורונה/רשת דרכא

אחריות אישית וחברתית בתקופת הקורונה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] התלמידים יפתחו אחריות אישית וחברתית ביחס לנהלים בתקופת הקורונה

קרא עוד