חידון-דמויות מופת במדינת ישראל/תרבות יהודית ישראלית

פיתוח המערך:תרבות יהודית ישראלית 

לפניכם עשר משימות שבהן עליכם להתאים בין המילים בטור א' למידע מטור ב', או לזהות מה רואים בתמונות ולהתאים להן את התשובות הנכונות.
קישור לחידון