רמאות בבחינה-של מי הבעיה הזו?/מנהל חברה ונוער

                                           פיתוח המערך : מנהל חברה ונוער 

                                                         לקישור לקובץ

                                                         פעילות למורים


מטרת הפעילות

  • להעלות לדיון את בעיית הרמאות בבחינות במלוא חומרתה ולעודד את המשתתפים לטפל בבעיה.

  • לחזק בקרב צוות המורים את האמונה שניתן לטפל בתופעת הרמאות בבחינות באמצעים חינוכיים.

רציונל

על אנשי החינוך לעסוק בבעיית הרמאות בבחינות כחלק מחינוך מוסרי ערכי. אנו מאמינים כי ניתן לחולל שינוי ערכי בקרב התלמידים, בעבודה משותפת של כל צוות בית הספר, מתוך אמונה בתהליך עומק חינוכי, תהליך חינוכי מובנה עתיד לתת פירות ולהשפיע על ההקפדה על טוהר הבחינות בטווח קצר וכן לתרום לגיבוש תפיסה ערכית הרואה ביושר ובאמת ערכים מנחים בחיי אדם.

משך הפעילות

45  דקות