סרטונים בנושא מנהיגות

סרטון ביחד בנושא המנהיג כמוביל קבוצה


סרטון שיעור אווזי הבר בנושא מנהיגות, אחריות וחברות


מהי מנהיגות?

תכונות המנהיג

מנהיגים ומשפעים חלומות והגשמתם- יעל ארד