מה הלחץ?-לחץ חברתי/מט''ח

                                                 פיתוח המערך: מט''ח 

                                                     לקישור לאתר


מטרת הפעילות 

  • התלמידים יבינו מהו לחץ חברתי ובאילו אופנים הוא יכול לבוא לידי ביטוי. 

  • התלמידים יבינו את הקשיים שיוצר לחץ חברתי. 

  • התלמידים יכירו דרכי התמודדות אפשריות עם לחץ חברתי.

רציונל 

המצגת שלפניכם מלווה את הפרק "מה הלחץ" מתוך סדרת הרשת Freeze ,הכוללת שישה פרקים העוסקים במצבים חברתיים מגוונים. כל אחד מפרקי הסדרה מלווה במצגת, שמסייעת לארגן את השיעור, להעלות שאלות ולתת לתלמידים כלים להתמודדות בעזרת התיווך של המורה. 

משך הפעילות 

שיעור אחד.