חידון-חג הפסח/תרבות יהודית ישראלית

פיתוח המערך:תרבות יהודית ישראלית 

שאלות בנושא חג הפסח

קישור לחידון