"הנחשול"-האם זה יכול לקרות גם כאן?/האתגר: חינוך לערכים

                                        פיתוח המערך: האתגר:חינוך לערכים 

                                                      לקישור לאתר

 מטרת הפעילות 

להעמיק את ערכי הדמוקרטיה והחופש.

 ראציונל 

דיון על דמוקרטיה מול דיקטטורה.

צפייה בסרט "הנחשול", על בניית דיקטטורה בכיתה דמוקרטית.

האם זה יכול לקרות גם כאן?

 משך הפעילות 

שיעור אחד