למה תנועת נוער /מינהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך : מינהל חברה ונוער

                                                       לקישור לקובץ.doc

                           

מטרות 

1. לאפיין את הייחודי שבפעילות תנועות הנוער ואת ההווי המתרקם בהן.

2. לעורר בקרב הילדים ובני הנוער רצון ומוכנות להגיע לפעילות בתנועות הנוער.

משך הפעילות

45-60 דקות