"אתם זוכרים את השירים"-על שירים ועל זיכרון-יום הזכרון לרצח רבין ז"ל/רשת דרכא


פיתוח המערך:ד"ר נועם סרי-סמנכ"ל חינוך וחברה-רשת דרכא 


מטרות

 1. להתוודע למסרים חינוכיים וציבוריים הכרוכים ביום הזיכרון לרצח רה"מ רבין ז"ל.

 2. לערוך דיון אודות הלקחים הרלוונטיים לחברה הישראלית בימינו.


רציונל 

כאירוע טראומטי בחיי החברה הישראלית, היווה רצח רבין מצע לצמיחתן של יצירות אמנות רבות, ובהן יצירות מוסיקליות. חלקן מתכתבות עם הרצח באופן ישיר, וחלקן באופן עקיף.
בטקסי הזיכרון מקובל לשלב גם שירים שאינם קשורים ישירות לרצח אולם מביעים ערכים הקשורים, לדעת המארגנים, ללקחים אותם אנו כחברה אמורים לקחת מיום הזיכרון.
מטרת הפעילות הזו היא לאפשר לתלמידים לבחור פסקול ליום הזיכרון שיביע את הערכים המרכזיים של היום בעיניהם, ואגב כך לדון במגוון הערכים הדמוקרטיים והחינוכיים של יום זה.

רקע 

5 דקות

המורה ישתף את התלמידים בקשר שבין יצירה מוסיקלית לבין מחאה חברתית או גיבושה של זהות חברתית במיוחד בעת משבר. ניתן להביא דוגמאות ליצירה מוסיקלית העוסקת ברצח רבין באופן ישיר (או כזו שנכתבה בעקבות הרצח, כדוגמת "דוח רצח") וכן דוגמאות ליצירות מוסיקליות שמזוהות עם היום הזה על אף שנכתבו זמן רב לפני הרצח (למשל, "שיר הרעות").

שלב ראשון: עבודה בקבוצות לטובת הכנת פדלט 

המורה מחלק את התלמידים לקבוצות של כ 4-5 תלמידים. כל קבוצה בוחרת מנחה קבוצה. המורה מקציב כ 15 דקות למשימה, את התוצר של המשימה יש לפרסם בפדלט, שהמורה מכין מראש.

המשימה:
א. לבחור את הערך המרכזי בעיני הקבוצה אותו היו רוצים לקדם ביום הזיכרון הנוכחי. הגדרת הערך צריכה להיות ממוקדת ולכלול או מילה אחת או שתיים (סובלנות, לא תרצח, חופש הדיעה, ערכי דמוקרטיה וכיו"ב).
ב. מתחת לערך יש לכתוב במשפט או שניים נימוק לבחירה.
ג. יש לצרף לינק לשיר (מ- YouTube) שמשקף את הערך הזה בצורה הטובה ביותר.
ד. יש לצטט מילה/משפט מתוך השיר שמבטא באופן המזוקק ביותר את הערך ולהסביר בשניים-שלשה משפטים את הקשר.
ה. יש לציין את שמות חברי הקבוצה ולפרסם בפדלט.

שלב שני: הצגה במליאה

כל קבוצה שולחת נציג לתאר במליאה את התוצר (עד 1 דקה לכל מציג).

שלב שלישי: דיון במליאה

שאלות לדיון:

 1. מה הרגשתם במהלך המשימה? למה התחברתם? מה היה קשה?

 2. הציגו רעיון של מישהו אחר שהתחברתם אליו מאוד והסבירו מדוע.

 3. הציגו רעיון של מישהו אחר שגרם לכם לחשוב על משהו בצורה חדשה ומקורית.

 4. האם יש משהו שהפתיע אתכם באחד השירים שהוצגו?

 5. אם השירים היו עומדים לבחירת הציבור בישראל-מהו לדעתכם היה השיר הזוכה? מדוע? איזה שיר יזכה להזדהות הנמוכה ביותר? מדוע?

 6. על אלו קשיים ועל אלו חוזקות של החברה הישראלית ניתן, לדעתכם, ללמוד מהשירים ומהדיון שערכנו כעת?

 7. באיזו מידה הלקחים שהיו רלוונטיים לחברה הישראלית בשנה שלאחר הרצח עדיין רלוונטיים כיום? 

 8. באלו דרכים יכול כל אחד מאתנו לקדם את הערכים הללו בחברה הישראלית?

 9. אלו עניינים נוספים, לדעתכם, לא הוזכרו בדיון עד כה?