שומרים על הסביבה / המשרד להגנת הסביבה

מגוון פעולות בתחומים הבאים:

עולם מופלא, הכדור ואנחנו, קרוב לבית, המדריך הירוק, 

הכולל חידונים ועוד 

שכבת גיל יסודי חטיבה


קישור לאתר