ציר זמן היסטורי

צוותי חינוך היקרים והיקרות בהמשך לסדנה שהועברה מצ"ב ; 

  1. קישור להורדת קובץ גוגל פורמס – משימה לתלמידים במעקב של המורה ברמת כיתה.
  • לחיצה על הקישור תייצר עותק של הפעילות כמסמך גוגל פורמס  בדרייב האישי שלכם, 
  • לאחר מכן העבירו את הכותבת החדשה לעל תלמיד לפעילות האישית ובכך תוכלו לעקוב אחר משימות התלמיד
  • תוכלו לשנות שאלות או להוריד או להוסיף: להלן הקישור 

 https://docs.google.com/forms/d/1YLmaOhyJ0y4MY81nYv8XuEF31_QZBSuPeH_KixBaOKE/copy 

  1. מצגת הסדנה מצורפת  בקישור הבא :