כי האדם עץ השדה  אילו הייתי עץ איזה עץ הייתי?/ רשת דרכא

כי האדם עץ השדה  אילו הייתי עץ איזה עץ הייתי?/ רשת דרכא

פיתוח המערך :    מאיר אביטן - מטה רשת דרכא   

קבצים להורדה:

מצגת הדרכה :

מצגת לפעילות כי האדם לאתר.pptx

תמונה לפעילות בשלב הרביעי :  

אילו היית עץ.png


מטרות

בפעילות זו נעמוד על ההשוואה בין האדם והעץ וכיצד זה רלוונטי לנו...

מומלץ להרחיב פעילות זו בשימוש ערכת הקלפים - פעילות ראשונה המופיעה באתר.שלב ראשון: הכרת מקור המילים " כי האדם עץ השדה" 


יש להסביר את הקשר הפסוקים ובאיזה עניין מדובר .

יש שקראו פסוק זה בתמיהה - שמא עץ השדה הוא כאדם, כאויב שאותו יש להרוג? 

ויש שקראו זאת כהשוואה בין האדם לעץ. 

אנו נלך על פי הפרשנות האחרונה ונעמוד על השוואה בין האדם לעץ .


כעת יש לתת רקע על ההשוואה בין האדם לעץ  מבט כללי .

כי האדם עץ השדה"; קיימת הקבלה רבה בין האדם לאילן. חלקי העץ והתהליכים העוברים עליו מקבילים לאלו של האדם.

 צמיחת האילן היא דרך שורשיו החודרים אל מעמקי האדמה ומבקשים מקור מים המְחיה את העץ. הגזע, ענפי העץ, העלים, הפריחה והפירות נראים לעין, בעוד השורשים טמונים עמוק באדמה ואינם גלויים.

בדומה לשורשי העץ גם האדם חייב להיות קשור לשורשיו האישיים והלאומיים. מה עמוד השדרה של האדם? דרך גידולו, מחנכיו, תכונותיו, הקשר בין הענפים לגזע ולשורש ועוד. וכפי שהעץ נמלא לחלוחית, סם חיים וחיוניות, והוא מוכן להוציא את פירותיו תוך מבט אל העתיד, כך האדם מכלכל את צעדיו ומכין את עצמו לעתיד.

העץ מחובר לקרקע; אלמלא חיבורו אל מקורות היניקה, הוא היה מאבד את זהותו. כך גם האדם: הוא חובר לזהות שלו רק אם הוא מחובר אל מקורותיו. 

שלב שני

פעילות במנטי מטר:  https://www.mentimeter.com/ או כל יישום של ענן מילים 

הדרכה על הפעלת יישום זה לחצו כאן    או באתר של אפרת מעטוף

השאלה שיש לרשום  במנטימטר היא:

במה האדם דומה לעץ? 

כך נראה החלון 


שלב שלישי העמקה בקשר שבין אדם לעץ

יש להתייחס לתשובות  התלמידים מן הפעילות הקודמת ולהרחיב באמצעות המידע, חשוב לקבל גם מן התלמידים תשובות.

דגשים למורה:

השורשים – עבר, מסורת, שורשים משפחתיים ולאומיים

עיקר האילן נעוץ בשורשיו, הם המזינים אותו, והם אלו המעניקים לו את חוסנו  ואת יציבותו. לולא היו השורשים   חזקים,הייתה באה הרוח ועוקרתו.

בדומה לעץ, גם האדם חייב להיות קשור לשורשיו האישיים והלאומיים. העץ מחובר לקרקע; אלמלא חיבורו אל מקורות היניקה, הוא היה מאבד את זהותו. כך גם האדם: הוא מחובר לזהות שלו רק אם הוא מחובר אל מקורותיו.

בשיחה מול התלמידים חשוב להדגיש את עיקר המאמצים בשנותיו הראשונות של האדם – השבחת השורשים. משורשים איתנים יצמחו בעתיד ענפים ופירות נאים ומשובחים. ייתכן שהעמל המושקע בשורשים לא יורגש בתחילה, אולם בהמשך הצמיחה הוא ייתן את אותותיו.


הגזע/הענפים – ההווה, הדברים המרכזיים והחשובים לנו בהווה

גזע העץ הוא עמוד השדרה. הגזע, שלא כמו השורשים, הוא נראה לעין ויכול לספר לנו על תלאותיו של העץ, תנאי גידולו, צורת הגזע, כמות הענפים ועוד.

בדומה לגזע העץ, עמוד השדרה של האדם מעיד על דרך גידולו, על תכונותיו, על ההשפעות שספג ועוד.

 בקשר בין הענפים לשורשים באילן, ובדרך הטיפול בשתילים רכים. כפי שענפי העץ מרובים, כך קיימות קהילות בני אדם שונות ומגוונות. כיצד יוצרים אחדות, ובו-זמנית שומרים על ייחודיות? סוגיות נוספות הן שמירה על הטבע, קווי הדמיון בין  אדם ואילן, תכונות אופי ייחודיות.


הפירות/הצמרת – העתיד, הדברים שנרצה לשמר ושאותם נרצה לעשות בעתיד.

ט"ו בשבט נקבע כראש השנה לכל האילנות. התאריך נקבע לא בתחילת עונת הגשמים ואף לא בעת הפריחה או בזמן   הבשלת הפרי; הוא נקבע לאחר שנספגו הגשמים כראוי ועלה השרף בעץ. העץ נמלא לחלוחית, סם-חיים וחיוניות, וכעת הוא מוכן להוציא את פירותיו.

האילנות אצרו בתוכם את יכולתם העתידית לפרוח באביב ובקיץ הממשמשים לבוא. זו הסיבה שט"ו בשבט הוא יום הולדת לעץ – הראייה לעתיד: מאותו יום מונים לו שנה חדשה.

בדומה לעץ כך האדם. כיצד הוא מתכונן לקראת העתיד, מהם חלומותיו, מה הוא רוצה להשאיר לדורות הבאים.

על מה מסתכלים כשעולים לצמרת? הקלפים יעסקו בעמל האדם ובתוצאותיו – "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו", או "אילן אילן במה אברכך" – על העמקה וטיפוח תכונות טובות ועל נטיעות לטובת העתיד


שלב רביעי פעילות  TEAMING

יש להעלות את התמונה המצורפת  כאן ולבקש מכל תלמיד להגיב 

יש להעלות תמונה זו המופיעה כקובץ  לTEAMING (להרחבה על הכלי ניתן לקרוא כאן)


המשימה:

יש לבקש מהתלמידים במשך חמש דקות לבחור עץ  אחד ולכתוב לידו  'נקודה חמה' ליד אחד העצים 

מדוע הוא בחר בו ?

כיצד זה תכונות או אופי העץ מתקשר  אליו?

שימו לב ! משימה זו דורשת מו התלמידים חשיבה מטאפורית ולכן מומלץ לתת דוגמא כגון בחרתי עץ תמר כי הוא גבוה ומאפשר להסתכל מלמעלה או בחרי עץ זית כי הוא מבטא  קשר לארץ ישראל  ועוד... ורק לאחר מכן להזמין אותם להגיב על התמונות .

שימו לב לפני כל תגובה יש לרשום את שם תלמיד המגיב : כגון משה- עץ התמר הוא גבוה...

לאחר כחמש דקות יש להזמין את התלמידים לקרוא את המסרים של חבריהם ולהגיב להם: לדברים שהם מסכימים או לדברים שהם חולקים. יש להזדהות בשם ולהתבטא באופן מנומק ומכבד.


 דיון במליאה

לאחר החלק הזה יש לקיים דיון במליאה, הצעות לשאלות.

  • אילו ערכים גלומים בעצים המופיעים וכן בתגובות התלמידים המתוארים לעיל ? כיצד הם באים לידי ביטוי בחיים עצמם.

  • מהו, לדעתכם, הקשר בין העצים שבחרתם לבין האדם, אן הדמות שבחרה.

  • אילו רעיונות, מסרים, וסמלים הם חשובים, רלוונטיים, ישימים, מיושנים, מודרניים, לדעתכם?

  • עם אילו רעיונות, מסרים, וסמלים אתם מזדהים? מדוע?פעילות הרחבה :

הקשבה לשיר של  כי האדם עץ השדה / נתן  זך

שימו לב! השיר מבטא דווקא את הטרגיות והקושי העולה מתוך השוואה זו של העץ והאדם.