כיצד מפצים על פגיעה בכבוד/חכימא

                                                 פיתוח המערך: חכימא 

                                                       לקישור לאתר

מטרות 

  • להכיר את הפתיח מפרק ח משנה א במסכת בבא קמא.

  • להכיר סעיף מתוך פקודת הנזיקין של מערכת המשפט הישראלית.

  • להבחין בשונה ובדומה בין החוק של העבר לחוק העכשווי.

  • לדון בגבולות הפיצוי כמוחלטים או משתנים.

  • לדון בצורך האישי של אדם בשמירת כבודו בסביבתו החברתית.

רציונל 

מערך שיעור זה עוסק בפגיעה בכבוד (קריאות גנאי, שיימינג ברשת וכדומה), תוך התמקדות ביחסי פוגע-נפגע, בדרך של הפוגע לפצות את הנפגע ובדרך של הנפגע להחזיר את החיים למסלולם.

משך הפעילות

2-3 שיעורים