מסורת-החפץ של סבא שלי?/רשת דרכא


פיתוח המערך :מאיר אביטן - רשת דרכא   

קבצים להורדה:

מצגת חפצים (2 שקופיות) סמלי חנוכה.pptx

 מטרות  

לפתח שיח על זהות וערכים בעקבות חפצים שלי וחפצים של סבא שלי.  

 פתח דבר 

רקע סיפור חנוכה - "שלטון זר "/מסורת

בכדי להבין מה קרה בחנוכה אפשר לתאר סיפור דמיוני...המנחה יציג את הסיפור בפני הקבוצה ויבקש לדמיין את הסיטואציה הבאה שבו עם זר כובש את ישראל, הוא אוסר על קיום התרבות שלנו וכופה עלינו את תרבותו-הוא אוסר לקיים ברית מילה, אסור לחגוג את ליל הסדר, את יום העצמאות, ראש השנה, אסור לתקוע בשופר, אסור להיכנס לירושלים, אסור להניף את דגל ישראל, אסור לשיר את ההמנון, אסור לדבר עברית ועוד. כמובן מי שעובר על החוק ייענש בעונשים חמורים.

חשבו כיצד הייתם מרגישים ומה הייתה תגובתכם? 

כעת אפשר לעבור לסיפור של חנוכה 

לפני למעלה מ-2000 שנה נכבשה ארץ ישראל על ידי מלכות יוון  שליטי האימפריה והם פעלו בערך כפי שתיארנו לעיל. הם אסרו על קיום מצוות, קרעו ושרפו ספרי תורה, הרגו את אלו שקיימו ברית מילה.

כיצד הגיבו בני העם היהודי בתקופת החשמונאי ? 

חלקו של העם אכן המיר את דתו ונשמע לחוקים החדשים, אולם חלקו של העם לא הסכים בשום אופן לוותר על זהותו הייחודית והחליט לעמוד עמידה איתנה על זכותו לקיים את המורשת והמסורת הייחודית לו. המכבים(מתתיהו ובניו)החליטו לצאת למרד ולהילחם באויב.

שלב א:פתיחה-צפייה בסרט / 5  דקות 

האם החשמונאים התייוונו במהלך הדורות שלאחר הניצחון על היוונים?


שלב ב:הצגת תמונות חפצים ובחירתם 

ההוראה לתלמידים :

עשו סיבוב בחפצים המופיעים בתמונות, אתם מתבקשים לבחור חפץ מתוך הערימה אשר מסמלת עבורכם את הזהות יהודית-ישראלית.

לאחר כ- 2 דקות של בחירה, ניתן לבקש ממס' תלמידים להשמיע לנו:
מה הם בחרו ולמה?


כעת לבקש מן התלמידים "להחזיר את החפצים" לערימה ולהעלות כעת את המצגת השנייה, החפצים התערבבו והשאלה כעת היא:

לבחור חפץ שסבא/סבתא שלך היו בוחרים וזה מבטא מבחינתם את הזהות היהודית-הישראלית.


באם פעילות זו מתרחשת בכתה מומלץ להביא את החפצים ולהניחם בכתה ולאפשר לתלמידים לבחור את החפץ לאור הפעילות שלעיל.

כעת כולם מכבים את המצלמות וההוראה :

מי שבחר חפץ הדומה לבחירה של סבא או סבתא בפעם הראשונה להדליק את המצלמה.

דיון במליאה 

  • יש לברר האם יש רוב לתלמידים שבחרו אותו חפץ, או כלל לא. 

  • מה אומרת התמונה שבחרתם על הזהות יהודית ישראלית.

כעת יש לבקש ממספר תלמידים שיציגו את הבחירה של סבא/סבתא שלהם, את הקשר והסיבה לבחירה והאם הייתה דומה לבחירתם הראשונה, והאם יש קשר בן דורי בינך לבין החפץ? ואם כן מה הוא?

אפשרות פעילות בכתה

תרגיל זה ניתן לבצע אותו, כאשר מתקיימת למידה בכתה, שתלמידים יביאו חפצים מן הבית או מחנך/ת הכתה תביא לכתה חפצים שונים הדומים למארג התמונה שלעיל.