חוברת פעילות מומלצת ציד"ה לדרך - משרד החינוך אשכול חברה ורוח

                                                פיתוח המערך : משרד החינוך - אשכול חברה ורוח 

                                                       להורדת החוברת 

                               

רציונל
חוברת פעילות העוסקת ביום הזיכרון הכוללת מערכי שיעור, מקורות ועוד - מאוד מומלצת!

החוברת עוסקת בנושאים הבאים:

  • התייחדות בציבור 

  • חוק יעום הזיכרון 

  • מסורת וחידוש זיכרון והנצחה של הנופלים 

  • גם שיר הוא סוג של הנצחה

  • זיכרון בין זהות יהודית לזהות ישראלית 

  • הזיכרון נכס או נטל 

  • יום הזיכרון בין ערכים אישיים לערכים חברתיים