אני שואל אתם עונים/מנהל חברה ונוער-מותאם חמ''ד

                                    

                                        פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער  

                                                         לקישור לאתר

                                                         לקישור לקובץ

                                                         

מטרת הפעילות

  • לעודד נקיטת עמדה מוסרית ומנומקת נגד הרמאות בבחינות.

  • לברר חברות מהי ומהם גבולות האחריות בין חברים.

  • לברר מהי אחריות הפרט בדיווח על מעשי רמייה. 

רציונל
בפורום שבאתר "כיפה" נשאלה שאלה על העתקה בבחינות. הנושא תפס תאוצה ותוך זמן קצר התקבלו 3000 תגובות. בפעילות זו נעיין בחלק מהתגובות תוך ניסיון להתייחס לבעיה ממבט ערכי-אמוני- הלכתי וחברתי. 

משך הפעילות

45  דקות