קישור לאתרים ולפעילויות בנושא בריונות ברשת

1. אתר הענן החינוכי. לקישור לאתר

2. אתר הגיע זמן חינוך. לקישור לאתר

3. אתר פורטל עובדי הוראה-מרחב פדגוגי. לקישור לאתר

4. אתר שיעור אחר. לקישור לאתר


קבצי פעילויות

פעילויות ייעוציות בנושאים שונים בהקשר לאינטרנט.pdf

2 מערכי שיעור על אלימות ברשת

מגוון קישורים ופעילויות שערכה אפרת מעטוף. לקישור

סרטונים ונקודות לדיון בכיתה. לקישור