כְּשֵׁם שֶׁאֵין פרצופיהן דּוֹמִין זֶה לָזֶה, כָּךְ אֵין דַּעְתָּן שָׁוִין זֶה לָזֶה/רשת דרכא

פיתוח המערך : מאיר אביטן-רשת דרכא  


הורדת קובץ 

תשעה באב- פעילות 1 כשם שפרצופיהם שונים- מדריך.pdf

פרצופים .jpg

נספח - פעילות1 א דמויות וציטוטים.pdf

‏‏נספח - פעילות1 ב לימוד בחברותא.pdf

מטרות

באופן טבעי, ריבוי בני אדם במקום אחד יוצר מגוון דעות. לא ייתכן שלכל בני האדם תהיה דעה אחידה, אך הבדלי הדעות לא אמורים להוביל אותנו לשנאה ולפירוד. התלמידים יכירו בשוני בין בני האדם, הן בחיצוניותם הן בפנימיותם, וידונו בחשיבות הסובלנות והיחסים הבין-אישיים ובדרך החוקית שבה יכול כל אדם להביע את דעתו בחברה דמוקרטית, פעילות מחזקת את חשיבות הסובלנות והיחסים הבין- אישיים.

רציונל

יום ט' בחודש אב הוא יום צום ואבל לאומי לזכר חורבן ירושלים ושני בתי המקדש, והוא נקבע במסורת היהודית כיום זיכרון לחורבן בית ראשון בידי נבוכדנצר, מלך בבל, בתשעה באב בשנת 586 לפני הספירה והבית השני נחרב והועלה באש בידי המצביא הרומאי טיטוס בתשעה באב בשנת 70 לספירה. מן התלמוד הבבלי אנו למדים כי הבית הראשון נהרס בגלל גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, ואילו הבית השני נחרב בגלל שנאת חינם. חז"ל אף הגדילו ואמרו כי שנאת חינם שקולה כנגד שלושת החטאים האיומים ההם. הלך הרוח החברתי ששרר בתקופה שלפני החורבן, הוא קריאת אזהרה לעם היושב היום בציון במדינת ישראל להימנע משנאת חינם למצוא את הערכים המחברים, את האחדות, האחווה, הערבות והרעות בין אדם לרעהו.

כשאנו עסוקים רבות רק בעצמנו אנו מאבדים את הקשר לחברה והעם. בתקופה זו שידוע לנו מדוע חרב בית שני, אנו מחויבים לחדד את הרגישות למידת האחריות של כל אחד ואחת. איך אנו כחברה מונעים מחלוקות ואלימות? איך אנו מחנכים ומתחנכים להקשבה לאחר? לכיבוד דעות שונות ועוד. חלק חשוב מן הערכים העומדים בבסיסה של מדינה דמוקרטית, כגון כבוד האדם, חירות, צדק ושוויון, הינם ערכים יהודיים מובהקים, המשתקפים כבר במקורות הקדומים ביותר. כולנו ערבים זה לזה, וכולנו, בפינו ובמעשינו, נושאים במידה מסוימת באחריות לשלומו של הזולת. במדינת ישראל, כמו במשפחה, יש דעות שונות ואי-הסכמה בחלק מהנושאים, אך כמו במשפחה, כולנו לעולם אחים ואוהבים. חכמים כבר אמרו: "כשם שפרצופיהן שונים, כך דעותיהם שונות" (ברכות נ"ח). איש אינו נדרש לוותר על האמת שלו, אך שומה עלינו לזכור בכל רגע שהספינה היא משותפת!

אנו מצרפים לכם פעילות שניתן להפעילה בזום בראש חודש אב או לאורך תקופה זו, אנו ממליצים לקיים פעילות בזום בליל תשעה באב ולהזמין את התלמידים בלימוד המצורף או בכל לימוד אחר העוסק ברוח הדברים.

משך הפעילות

שיעור אחד