ראש השנה|היום הרת עולם/לב לדעת-מותאם חמ"ד

פיתוח המערך :לב לדעת 

 לקישור לאתר

רציונל

שיעור מרחוק לראש השנה על פי מודל למידה במרחב - "היום הרת עולם": נתבונן בשני המרכיבים של המונח-הריון ועולם, וננסה להבין מה מאפשרת ההבנה כי ראש השנה הוא יום ההולדת של העולם.

משך הפעילות

שיעור אחד.