מצור/לב לדעת-מותאם חמ''ד

פיתוח המערך: לב לדעת  

                                                     לקישור לאתר


רציונל

גם לחורבן בית ראשון וגם לחורבן בית שני קדם מצור. בבית ראשון הטיל נבוכדנצאר מלך בבל מצור על ירושלים בעשרה בטבת, בשנת 588 לפני הספירה, וכעבור פחות משנתיים, בט' בתמוז נפרצו החומות ובט' באב חרב הבית.

בבית שני הטיל טיטוס שר צבא רומא מצור על ירושלים, באביב של שנת 70 לספירה. כעבור כמה חודשים, בי"ז בתמוז נפרצו החומות ובט' באב חרב בית שני.

מטרתו של שיעור זה היא להפגיש את התלמידים עם סיפור המצור בתקופת בית ראשון, שלזכרו אנו צמים בעשרה בטבת ולעסוק בחוויית המצור הכללית והפרטית ובדרכים להתמודד עימה.

משך הפעילות

שיעור אחד