ציון, למידה ומה שביניהם/תרבות il

                                               פיתוח המערך: תרבות il 

                                                     לקישור לאתר

מטרת הפעילות

  • להבין שהתהליך הוא חלק מההגעה למטרה.

  • להתבונן בתהליך הלמידה האישי של כל לומד ולומדת.

  • להציב יעדים, בהתאם לרצון וליכולת של כל לומד ולומדת.

רציונל 

מערך שיעור לחלוקת תעודות, לקראת סיום תהליכי למידה.
בשיעור זה נלמד על הפער בין הציון למה שהוא משקף ואיך על ידי לימוד של סיפור נוכל לחשוב על דרך אחרת להבין את הציון.

משך הפעילות

45 דקותקישור לפעילות