עשרה בטבת-חורבן ובנייה/מדרשת

פיתוח המערך: מדרשת  

                                               לקישור לאתר


רציונל

לימוד לקראת עשרה בטבת העוסק בזיכרון הקולקטיבי בתרבות היהודית בכלל, ובזיכרון חורבן בית המקדש, בפרט, כמו גם בשאלת הרלוונטיות של זיכרון החורבן לימינו.  

משך הפעילות

שיעור אחד