לקראת עשרה בטבת-הלבנה הלא מסוידת שלנו/מנהל חברה ונוער-מותאם חמ''ד

פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער  

                                              לקישור לאתר

מטרות

  1. לעמוד על משמעותו של עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי.

  2. לדון בחשיבותו של זיכרון משותף לחיזוק תחושת הערבות ההדדית בחברה הישראלית.


רציונל

עשרה בטבת הוא אחד מארבעה ימי תענית יהודיים לזכר חורבן בית המקדש. יום זה חל בתאריך העברי שבו בשנת 588 לפנה"ס, החל המצור של נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים. המצור הסתיים כעבור שנה וחצי בחורבן ממלכת יהודה, חורבן העיר ירושלים וחורבן בית המקדש הראשון. מאז שנת 1950 ,יום זה מצוין במדינת ישראל גם כיום הקדיש הכללי לזכר חללי השואה שיום מותם לא נודע. (ויקיפדיה)   

משך הפעילות

שיעור אחד