התמודדות עם אלימות מינית-החפצה, ניפוץ מיתוסים ואחריות חברתית/רשת דרכא

פיתוח המערך :מלי אליאס-רשת דרכא  

מטרות 

 1. העלאת מודעות בקרב התלמידים לתופעת האלימות המינית נגד נשים.

 2. בירור מיתוסים וסטריאוטיפים אודות התופעה ועימותם מול המציאות.

 3. העלאת האחריות האישית והחברתית כלפי תופעת האלימות המינית.

רקע למורה 

האירוע הקשה באילת מחייב אותנו, אנשי החינוך, להתייחס לנושא ולהוביל את העשייה החינוכית בתחום המוגנות והאלימות המינית.

מעבר לקהות החושים הבלתי נתפסת ולעובדה כי ככל הנראה לא היה במקום אדם אחד או דמות אחת שמנעו את הזוועה, את הפרשה מלווה גם ידיעה נוספת, הידיעה כי אין זה ליקוי מאורות חד פעמי.

עלינו לעשות ככל שביכולתנו כדי לחנך את התלמידים להיות בעלי מודעות אישית, סולם ערכים ראוי ואחריות אישית וחברתית גבוהה.

חלק א-10 דקות

המורה יקרין לתלמידים את אחת מהפרסומת המוצעות(פרסומת 1/פרסומת 2) וישאל:

 • מה הם מרגישים כשהם מביטים בתמונה? 

 • איזה מסר רצה הפרסומאי להעביר בעיצוב הפרסומת? 

 • מהן הסכנות/ההשלכות בפרסומות בעלות אופי מיני?

המורה יכתוב את דברי התלמידים על הלוח.
בשיעור בלמידה מרחוק ניתן להשתמש ב- padletהדרכה על הכלי Padlet

יש לאפשר שיח מכבד ומוגן לצד מתן מקום לקולות השונים.

במהלך הדיון המורה יתייחס למושג החפצה ויסביר אותו.
המושג החפצה, מתאר הסתכלות על אדם כאל חפץ או אובייקט ללא בחינה של תכונות אופי או אישיות. המונח החפצה מינית מתאר שפיטה של אדם כאובייקט בעל אלמנטים מיניים ללא קשר לתכונות שלו. לרוב השימוש בהחפצה נעשה על קבוצות רחבות בחברה ולאו דווקא על פרט מסוים, ומכאן שהיא מונח חברתי.

המורה ישאל-מה הקשר בין החפצה לאלימות מינית? 

אלימות מינית מתרחשת כאשר ההתייחסות לגוף היא כאל חפץ שמשמש להנאה מינית של מישהו אחר. לצערנו, אנו נתקלים במצב שבו האישה שבויה בתוך תפיסות אלו הדורשות ממנה להיות אובייקט מושך, נשי ומרצה.
החפצה באה לידי ביטוי בתקשורת, בפרסומות, שלטי חוצות, סדרות טלוויזיה, ובכך מרדדת את השיח ומחפיצה נשים. 

חלק ב-עריכת סקר-5 דקות 

המורה יערוך בכיתה סקר בין התלמידים-ניתן לערוך את הסקר ע"י הרמת ידיים או באמצעים דיגיטליים כמו mentimeter או Polls בזום. 

הדרכה ליצירת סקר בזום או יצירת סקר ב Mentimeter

שאלת הסקר: מי לדעתם נמצאות בקבוצת סיכון להיפגע מאלימות מינית?

 • בנות יפות

 • בנות המתאפרות איפור צעקני

 • בנות המתלבשות באופן לא צנוע

 • בנות ממעמד סוציואקונומי נמוך.

 • כל אחת ללא קשר לסגנון לבוש, מגזר או סטטוס

המורה יכתוב את תוצאות הסקר הכיתתי על הלוח ויאמר לתלמידים כי המרכז לסיוע נפגעות מין ערכו משאל רחוב באמצעות הטלוויזיה החברתית, ביחס לאלימות מינית נגד נשים-נצפה בסרטון ונראה מה דעתם של משתתפי המשאל ביחס לשאלות שהם נשאלו-האם הם בגדר מיתוס או אמת.

חלק ג-צפייה בסרטון+דיון-25 דק' ות

המורה יחלק לתלמידים דף עבודה.docxויבקש מהם לכתוב במהלך הצפייה את העובדות הנאמרות ע"י ד"ר גלית דשא ביחס למיתוסים המוצגים למשתתפי משאל הרחוב.

המורה יקרין את הסרטון-מות המיתוסים (7 דק')לאחר הצפייה בסרטון, התלמידים יציגו את העובדות אל מול המיתוסים ויתנהל שיח בנושא. המורה ישאל האם היו עובדות שהפתיעו אותם.
תשובות לדף העבודה.docx 

חשוב להבהיר לתלמידים:

 • מקורם של מיתוסים אלו, נובע מיחס של החפצה כלפי נשים ושל תחושת עליונות של גברים על נשים.

 • תנאי הכרחי לקיום יחסי מין הוא רצון חופשי של שני הצדדים.

 • שיתוף פעולה עיוור, ציות מתוך פחד, הסכמה פסיבית או הסכמה לא מודעת מתוך שכרות יכולים להיראות כמו רצון חופשי אבל הם שונים ממנו בתכלית השינוי.

 • אין לקיים יחסי מין ללא רצון חופשי של אחד הצדדים.

 • יחסי מין עם נערה מתחת לגיל ההסכמה החוקית בישראל גיל-16 הם עבירה פלילית.

 • יחסי מין שמתקיימים ללא רצון חופשי ומתוך ניצול הם עבירה פלילית.

המורה ישאל: מי לדעתכם אחראי למגר את התופעה של אלימות מינית?

המורה יקריא בפני התלמידים קטע ממאמר דעה כולנו אשמים בן דרור ימיניpdf.pdf

המורה ישאל את דעתם של התלמידים על דבריו של בן דרור ימיני:

האם אתם מסכימים אתו?

מה כל אחד מאתנו יכול לעשות כדי למגר את התופעה?
(מודעות לתפקידם כשומרי סף, חובת דיווח, מודעות לסכנות הכרוכות בשתיית אלכוהול, יחס של כבוד, חמלה)

חלק ד-סיכום-5 דקות 

המורה יערוך סבב בין התלמידים ויבקש מהם לומר במשפט אחד תובנה אחת שהם יצאו אתה מהשיעור.