סיכום השנה החולפת ומבט קדימה לשנה החדשה:הצעה לשיעור חינוך אקטואלי/תרבות il

                                               פיתוח המערך: תרבות il

                                                    לקישור לאתר


מטרת הפעילות

חשיבה רפלקטיבית לסיכום השנה החולפת.

 

רציונל

סוף שנת הלימודים הוא הזדמנות מצוינת לחשוב בצורה רפלקטיבית ומעמיקה על השנה שחלפה, להצביע על מגמות ותהליכים שאפיינו אותה, ולנסח יעדים חדשים לשנה הבאה. בשיעור שלהלן אנו מציעים משימה שיתופית לסיכום השנה ככיתה, ופעילות אישית להצבת יעדים חדשים לשנת הלימודים הבאה. 

משך הפעילות

45 דקות

לקישור לפעילות