גלגל הדמוקרטיה-חיבור סיפור באמצעות מילים אקראיות/רשת דרכא

פיתוח המערך :מאיר אביטן-רשת דרכא  

 


שלב ראשון-הכנה להתנסות 

על הקבוצה לבנות סיפור תוך שימוש במילים אקראיות. נדרשים יצירתיות ושיתוף פעולה בין התלמידים. העבודה מתנהלת בקבוצות ומוגדרת בזמן.  
המנחה מעלה על הלוח השיתופי את גלגל מילים הדמוקרטיה  לבחירה; גלגל זה משמש בסיס לבניית הסיפור. יש להגדיר מה מספר המילים (בין 10-5) שייבחרו (בסך הכל יש 20 מילים בגלגל), ומה מספר המילים שיהיו בסיפור. 

להלן  הקישור להורדת מצגת גלגל הדמוקרטיה

משחק דיגיטאלי גלגל הדמוקרטיה.pptx

 

חלופה נוספת לבניית גלגל 

ניתן לבנות גלגל 'דמוקרטיה' באמצעות הקישור   https://wheelofnames.com/he בקישור המצורף ניתן לבחור מילים חדשות, להוסיף או להחסיר. לאחר בחירת מילה מומלץ להוריד אותה מהגלגל באמצעות הפקודה "הסר", מופיעה כאשר המילה נבחרת ע"י הגלגל וניתן להוריד מילה זו מן הגלגל לאחר שנבחרה.


חלופה נוספת 

תלמידים יציעו מילים לכותרת דמוקרטיה ועל בסיס המילים שיבחרו ימשיכו למשימה הבאה.

שלב שני-התנסות 

המנחה יפצל את הקבוצות לתתי-קבוצות. על כל אחת מהן לבנות סיפור המוגבל בכמות המילים, כגון 30 מילים או כל החלטה אחרת של המנחה.

שימו לב: בסיפור חייבות להיות כל המילים שנבחרו. מומלץ לשלוח בצ'אט את המילים שנבחרו. או להכין קובץ שיתופי בגוגל בכדי לכתוב את הסיפורים. 

יש להגדיר זמן לפעולה בקבוצה או הגדרת זמן אוטומטית בחלוקה לקבוצות בזום, ראה פדגוגיה דיגיטלית. 

שימו לב! בגלגל המילים תוכלו לבנות מילים חדשות אשר יכוונו את הסיפורים למטרות שלכם, או תכנים אשר חשובים לכם, כגון סוגיות הנוגעות באלימות, סובלנות, אחדות ועוד

שלב שלישי-עיבוד

לאחר הקראת הסיפור על ידי כל נציג מן הקבוצה, ניתן לעשות תחרות באשר לסיפור הכי מוצלח.
בנוסף הדיון במליאה יעסוק בשאלות: כיצד התחבר הסיפור – תהליך של עבודת צוות או בודדים? כיצד התמודדה הקבוצה עם המשימה? מי הוביל? מה היו הקשיים? מה היו ההצלחות ועוד.