הנעה (מוטיבציה) בלמידה/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

                           

                            פיתוח המערך : פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי 

                                                    לקישור לאתר

                                                לקישור לקובץ.doc

מטרות

  • הכרות עם מניעים שונים וסוגי מוטיבציה.

  • בניית פרופיל "מוטיבציה אישית".

  • הבנת הקשר בין מוטיבציה, שייכות-אוטונומיה ומסוגלות אישית.

רציונל

בשיעור זה יכירו התלמידים סוגי מוטיבציה ומניעים שונים ללמידה.
 התלמידים יבנו לעצמם פרופיל "מוטיבציה אישית" ויבינו את הקשר שבין מוטיבציה, שייכות-אוטונומיה ומסוגלות אישית.

משך הפעילות 

שיעור אחד