סולם הערכים האישי והכיתתי/מנהל חברה ונוער

                                 

                                      פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער  

                                                       לקישור לאתר

                                                     לקישור לקובץ

מטרת הפעילות

לעורר בתלמידים את המודעות לחשיבותם של הערכים המנווטים את התנהגות האדם והמהווים בסיס לקיומה של החברה.

רציונל
בפעילות זו מוזמנים המשתתפים למלא שאלון שבאמצעותו הם יבחנו את מדרג הערכים שלהם כעקרונות מנחים בחייהם. לאחר מכן הם יקבלו מידע על מדרג הערכים של אוכלוסיות רלוונטיות. מתוך סקרנות טבעית משווים האנשים את עצמם לקבוצות ההתייחסות וחווים תחושה של שביעות רצון או של חוסר שביעות רצון מהתמונה המתגלה ב"מראה". 

משך הפעילות

90 דקות