צחוק והלבנת שיניים/רשת דרכא


פיתוח המערך :ד"ר נועם סרי-רשת דרכא 


שלב א  

חז"ל אמרו "טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב" (תלמוד בבלי, מסכת כתובות דף קי"א, ב). כלומר אדם שמשדר חיוך ונחמדות לחברו מועיל לו יותר אפילו מתגמול כספי.
נצפה בסרטון הבא וננחה את התלמידים להתרכז בשאלה הבאה בה יצטרכו לדון בסוף הצפייה בקבוצות: מהו המסר שניתן ללמוד מן הסרטון ביחס לחיי היום יום שלנו?

אפשרות להעשרה
יש להקרין את הסרטון על ניסוי העיפרון בפה-המלמד כיצד החזקה של עיפרון בפה, הגורמת לחיוך מלאכותי-יש בה כדי לשפר את מצב הרוח.
(הסרטון באנגלית, אך ניתן לקרוא על הניסוי בעברית כאן, ולתאר ברקע עבור התלמידים).

שלב ב' 

יש לחלק את התלמידים לקבוצות (לעבודה בחדרים). ניתן לשלוח להם את הלינק לצפייה אישית בסרטו, ולבקש מהם לרכז (בפדלט, בגוגל דוק שיתופי, גוגל סלייד או כל כלי שיתופי אחר) התייחסות לשאלה הבאה:
בסרט הבא "כלל הנחמדות-מעבירים את זה הלאה"  ניתן להתרשם כיצד נחמדות ויחס אדיב ומסייע יכולים לשנות את העולם.

שאלות לדיון:
1. מה המסר של הסרט בעיניכם?

2. עד כמה אתם מסכימים עם המסר הזה?

3. האם התועלת לחברה היא הסיבה היחידה לצורך להיות נחמדים?

4. מתי 'כלל הנחמדות' לא תקף?

5. מה דעתכם על הדילמה-מצד אחד חיוך מלאכותי ואדיבות לזולת -יכולים לשפר את מצב הרוח ואת השמחה שלנו ושל הסובבים איתנו (ערך השלום), מצד שני הם אינם נאמנים תמיד לתחושות שלנו (ערך האמת)-איזה ערך גובר בדילמה הזו?

בתום העבודה בקבוצות- נציג מכל קבוצה משתף בתוצאות הדיון.

שלב ג' 

לדיון חותם במליאה: איזו הצעה מעשית הייתם מציעים לחברי הכתה לאמץ בעקבות הדיונים במפגש הזה?

אם הדיון בשל, ניתן להגיע להסכמה קבוצתית/כיתתית ביחס לעקרון אותו מסכימים ליישם מעתה והלאה ברוח הדברים שנלמדו.