סמלים וערכים בחנוכה/רשת דרכא

פיתוח המערך :מאיר אביטן- רשת דרכא   

 

להורדת קובץ תמונה-סמלים וערכים בחנוכה סמלי חנוכה.png

מטרות 

בפעילות זו נעמוד על ערכים וסמלים הרוחניים והתרבותיים של עמנו הקשורים לחג החנוכה, וכיצד הם רלוונטיים לחייו כיום.

רקע 

רקע- 5 דקות
המורה ידאג לבסיס ידע של התלמידים בנושא ערכים וסמלים העולים מן החג חנוכה, ניתן לעשות זאת במגוון דרכים- הרצאה קצרה של המורה בשילוב סרטונים המצויים ברשת או בקשה מתלמיד מבעוד מועד לעשות זאת תוך הדרכה וסיוע.

יש להקפיד שהחלק הזה יהיה קצר יחסית.

חג החנוכה חל בכ"ה בכסלו ונמשך שמונה ימים. המסורת היהודית קושרת את החג למלחמת החשמונאים ביוונים, ניצחון מעטים מול רבים. המלך אנטיוכוס אפיפנס ביקש לחזק את האופי היווני של ממלכתו, וזאת באמצעות הפיכת ערים קיימות-ובכלל זה ערים יהודיות-לערים יווניות ואליליות. במסגרת מדיניות זו הפך אנטיוכוס את ירושלים לעיר יוונית, והעניק לה  את השם היווני – אנטיוכיה, על שמו. המאבק בין החשמונאים ליוונים היה בעיקרו מאבק על רקע דתי ותרבותי. אנטיוכוס גזר גזירות נגד היהודים שבעקבותיהן פרץ במודיעין המרד בהנהגתו של מתתיהו החשמונאי ומשם התפשט לירושלים. שיאו של הניצחון בא לידי ביטוי בכיבוש ירושלים מחדש וטיהור המקדש. בכ"ה בכסלו בשנת 164 לפני הספירה נחנך בית המקדש מחדש. החשמונאים קבעו תאריך זה כחג החנוכה ומאז ועד היום הוא נחוג בתפילה ובשמחה בכל קהילות ישראל. עם הקמת התנועה הציונית המודרנית קבל סיפור ניצחונם של החשמונאים משמעות חדשה. התנועה הציונית אימצה את מאבק המכבים ואת חג החנוכה כסמל לתחייה הלאומית.

שלב ראשון: חשיפה למגוון סמלים וחפצים הקשורים לחנוכה  

יש להעלות תמונה זו המופיעה כקובץ לTEAMING (להרחבה על הכלי ניתן לקרוא כאן)


המשימה:

יש לבקש מהתלמידים במשך חמש דקות לבחור סמל אחד ולכתוב 'נקודה חמה' ליד אחד הסמלים ולציין למה נראה להם שתמונה-חפץ זה שמשקף בעיניהם את חג החנוכה וכיצד זה מדבר אליו? או מדוע הוא בחר בו?
לאחר כחמש דקות יש להזמין את התלמידים לקרוא את המסרים של חבריהם ולהגיב להם: לדברים שהם מסכימים או לדברים שהם חולקים. יש להזדהות בשם ולהתבטא באופן מנומק ומכבד.

שלב שני: דיון במליאה 

לאחר החלק הזה יש לקיים דיון במליאה:

  • אילו ערכים גלומים בחפצים המתוארים לעיל ? כיצד הם באים לידי ביטוי בדרך בה אתם חוגגים?

  • מה מידת הרלוונטיות של ערכים/ חפצים  אלו  לחיינו כיום?

  • מהו, לדעתכם, הקשר בין הסמלים שבחרתם לבין המסורת היהודית והתרבות הישראלית  העכשווית? הסבירו.

  • אילו רעיונות, מסרים, וסמלים הם חשובים, רלוונטיים, ישימים, מיושנים, מודרניים, לדעתכם?

  • עם אילו רעיונות, מסרים, וסמלים אתם מזדהים? מדוע?