של מי השואה?/תרבות il

                                              פיתוח המערך: תרבות il  

                                                     לקישור לאתר

מטרות

  1. בירור עמדות ותחושת שייכות ביחס ליום השואה.

  2. הבנת יום השואה כיום לאומי.

  3. הבחנה בין לאומי לאישי, בין רשות הרבים לרשות היחיד.

רציונל

בפעילות זו נעסוק בשאלות סביב תחושת השייכות ומידת המחויבות ביחס לזיכרון השואה, דרך שאלת העמידה בצפירה.

משך הפעילות 

שיעור אחד