"יש לי חלום":שיעור חינוך לקראת חג החירות/תרבות il

                          

                                                 פיתוח המערך: תרבות il 

                                                      לקישור לאתר

מטרות

  1. הלומדים ידונו במשמעות המושג חירות ומה הוא שונה מחופש.

  2. הלומדים יכירו את נאומו של מרטין לותר קינג ואת המשמעויות שלו לחייהם

  3. הלומדים יכירו את חוק היסוד – כבוד האדם וחירותו ויבינו את משמעות המושג חירות

ראציונל

מאז ומעולם נאבקו בני אדם למען החירות. לקראת חג החירות אנו מציעים לדון במושג זה לעומקו. בשיעור זה, המיועד לתלמידי החטיבות העליונות, נבין מדוע החירות נתפסת כערך חשוב כל כך; כיצד מתבטאת החירות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו; ומהו ההבדל בין חירות אזרחית לחירות אישית.

משך הפעילות  

שיעור אחד