טעמי השמיטה/תרבות il

פיתוח המערך: תרבות il  

לקישור לאתר

מטרות

  1. התלמידים יכירו עמדות שונות בנוגע לטעמי השמיטה.

  2. התלמידים יבינו כיצד השמיטה יכולה להביא לידי ביטוי רעיונות הרלוונטיים לחיינו כיום.

משך הפעילות

שיעור אחד.