קישורים לאתרים שונים לפעילויות ליום השואהמערכי שיעור


1. אתר ילדים בסיכוי.  לקישור לאתר

2. פורטל עובדי הוראה - מרחב פדגוגי. לקישור לאתר  

3. אתר יד ושם. לקישור לאתר

4. אתר ילדים בגטו. לקישור לאתר

5. אתר בשבילי הזיכרון. לקישור לאתר 

6. תכנית הילה. לקישור לקובץ

7. אתר מת''ל. חלק א  לקישור לאתר

8. אתר מת''ל. חלק ב. לקישור לאתר

9. אתר ארגון הפרטיזנים. לקישור לאתר

10. אתר מדרשת.  לקישור לאתר

11. אתר לב לדעת - מותאם חמ''ד. לקישור לאתר


פעילות וירטואלית

1. אתר ארגון הפרטיזנים. לקישור לאתר

2. אתר יד ושם. לקישור לאתר


טקסים

אתר יד ושם . לקישור לאתר


שירים ליום השואה

לקישור 

לקישור