סרטונים בנושא לחץ חברתילמי אתם מקשיבים?!


ניסוי הקונפורמיות של אש

בניסוי החברתי הידוע של אש, שתוצאותיו שוחזרו מאז שוב ושוב, אנו מגלים את כוחה העצום של הקבוצה 


ניסוי המעלית

ניסוי אנושי שמראה עד כמה אנו מושפעים מסביבתנו