מועצת תלמידים בית ספרית ככלי ליישום דמוקרטיה/מנהל חברה ונוער

                                        פיתוח המערך : מנהל חברה ונוער 

                                                      לקישור לאתר

                                                      לקישור לקובץ


 מטרת הפעילות 

  • התלמידים יתוודעו לקיומה של מועצת התלמידים, יבינו את תפקידה ואת תחומי השפעתה. 

  • התלמידים יתנסו בבחירה בתחומי תוכן ולבסוף יקיימו הליך בחירות דמוקרטי לבחירת נציג מועצה מכיתתם. 

  • לדון במחויבות ההדדית בין נציגי המועצה לבוחריהם.

 רציונל 

מועצת התלמידים במערכת החינוך מאפשרת לתלמידים ולבני נוער התנסות באורח חיים דמוקרטי: מעשית ומהותית. לפניכם, יחידת לימוד משולבת (היברידית) המכילה שלושה שיעורים של כ-45 דק' בנושא זה.
ניתן לבחור בשיעור אחד מתוך השלושה. להלן שלושת השיעורים:
שיעור 1 – למה לי מועצת תלמידים
שיעור 2 – השינוי מתחיל בי
שיעור 3 – בחירות לנציג מועצה, תהליך דמוקרטי כיתתי 

 משך הפעילות 

שלושה שיעורים