ניהול זמן/שפ''ינט

                                             פיתוח המערך :  שפ''ינט 

                                                     לקישור לקובץ

מטרות

  1. רכישת כישור החיים לניהול זמן.

  2. בחינת מגוון הרגשות המאפיינים ניהול זמן יעיל ולא יעיל והרגשות העולים בשיח בנושא. 

  3. הכרות עם כלים לניהול זמן.

  4. העמקת המודעות לחשיבות ארגון הזמן וניהולו באופן יעיל.

  5. אימון בשימוש ביומן (דיגיטלי או רגיל) וחידוד יתרונותיו.

רציונל

עם ההתפתחות האישית ומסע הגדילה, חלק מהמתבגרים מוסיפים לעצמם מחויבויות, תפקידים ותחומי עניין שחשוב להם לקחת בהם חלק. מאחר והזמן הוא משאב מוגבל וקבוע, לעיתים חשים המתבגרים כי אינם מצליחים לתמרן בין שלל המשימות והתפקידים ויש אשר זונחים מראש את הניסיון לתמרן. כישור החיים אשר עשוי לסייע להתמודד עם האתגר באופן יעיל הוא פיתוח מיומנות לניהול זמן אפקטיבי.

משך הפעילות 

שיעור אחד