קריאה מונחית בעקבות נאומו של נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן

   פיתוח המערך: מאיר אביטן 

       

קריאה מונחית בעקבות נאומו של נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, בבית הלבן בוושינגטון,11/10/23 

                        הפעילות מתאימה לשכבות גיל ט'-יב', אך יכולה להתאים גם לשכבות הנמוכות תוך תווך המקורות


קבצים להורדה

  • מסמך פעילות כולל: מדריך, טקסט הנאום ומשימות בקבוצות, (המסמך כולל את כל הקבצים המופיעים מטה)

          קריאה מונחית בעקבות נאום הנשיא ביידן.pdf

טקסט נאום נשיא ארה"ב:   
          טקסט הנאום.pdf  קובץ סגור

          טקסט הנאום קובץ וורד -  נאום הנשיא טקסט.docx

  • חלוקה לקבוצות לפי פסקאות מהנאום:

             משימות בעקבות הנאום .pdfצפייה בנאום ללא תרגום 

טקסט הנאום.pdf


מדריך קצר למנחה

הפעילות מתאימה לשכבות גיל ט'-יב', אך יכולה להתאים גם לשכבות הנמוכות תוך תווך המקורות.


נאום נשיא ארצות הברית הוא נאום מכונן, אשר השפיע מאוד על תושבי המדינה בעקבות הטבח ומעשי הזוועה של החמאס.

פתיחה

יש לתת את הרקע בקצרה לנאומו של הנשיא.

שלב א': קריאה ראשונית

קריאה במליאה של הנאום בכתה או בזום.

הנאום מופיע בפתיחת המסמך וניתן להורידו בנפרד, הנאום מובנה לפי 6 פסקאות וניתן לפעול כך:

     אפשרות א: שמיעה בוידאו של נאום הנשיא ביידן, תוך הקרנה בזום או בכתה, להלן הקישור.

     מומלץ לשלוח לכל תלמיד את הנאום או להדפיסו, בקישור למעלה קובץ הורדת הנאום.

     אפשרות ב: חלוקה של הכיתה ל 6- קבוצות, כל קבוצה מקבלת את הפסקה ומתנדב מכל קבוצה קורא את הנאום לפי הפסקה השייכת

     לקבוצה.

בזמן הקריאה המנחה מבאר רק במקרה הצורך מילים או מונחים לא מובנים.

שלב ב': קריאה שנייה – קריאת עומק בקבוצה

דגשים:

  • קריאת עומק בקבוצה תוך התייחסות למקורות נוספים המבטאים את הרעיון בפסקה מתוך נאום הנשיא ביידן.

  • חלוקה לקבוצות בחדרים בזום או בקבוצות בכתה, כל קבוצה מקבלת את הדף הקשור אליה.

  • כל פסקה פותחת בתחילת דבריו של הנשיא – 'פסקת מבוא', לאחר מכן הקבוצה ממשיכה לפסקה שבה הם אמורים לעסוק.

  • יש לציין בפני התלמידים שבסוף הקריאה הם צריכים לדווח למליאה על הפסקה שהם קראו בצורה הבאה:

. א: עיקרי הנאום תוך הדגשת קטעים, מילים מנחות.

. ב: ציטוט מהמקור הנוסף וכיצד הוא מתחבר לנאום הנשיא – חשוב מאוד.

. ג: תחושות, רגשות והרהורים בעקבות קריאת הפסקה מתוך נאומו של הנשיא.

. ד: התייחסות לשאלות המופיעות בדף.

שלב ג': חזרה למליאה, דווח על קריאת הנאום בצורה מעמיקה לפי פסקאות

על כל קבוצה לציין את נושא הפסקה שלה ודגשים שראוי לנכון לציין בעקבות ההוראות המופיעות בשלב ב'.

על המנחה לתת דגשים או הערות בסוגיות אשר התלמידים לא הדגישו, או לבקש מקבוצות אחרות להגיב.

שלב ד': שאלה כללית במליאה

•ציינו: לאיזה חלק בנאום התחברתם? הכי השפיע עליכם? הכי ריגש? מה היה חסר לכם בנאום?

•סיכום בנקודות עיקריות של המנחה את הנאום תוך התייחסות למקורות הנוספים.