הקבוצה/מנהל חברה ונוער

                                         פיתוח המערך : מנהל חברה ונוער 

                                                   לקישור לקובץ

 רציונל 

היחידה עוסקת בהיווצרותה של קבוצה, בכוחה וביתרונותיה. כמו כן, היא דנה בקבוצות השייכות של התלמיד, בקבוצה המשמעותית ביותר בעיניו ובכיתה כקבוצה חברתית. סיום היחידה בהקניית ערך הערבות ההדדית בין חברי הקבוצה וכקבוצה כלפי החברה.

היחידה מחולקת ל-3 שיעורים:
שיעור 1 - הקבוצה שלי
שיעור 2 - אני לקבוצה והקבוצה לי
שיעור 3 - ערבות הדדית והקבוצה