ערכה חינוכית בנושא גזענות - האגודה לזכויות האזרח


                                                     פיתוח המערך:  / מחלקת החינוך, האגודה לזכויות האזרח בישראל 

                                                         לקישור לאתר לפעילויות

ראציונל

לרגל היום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית/ מחלקת החינוך, האגודה לזכויות האזרח בישראל  


הורדה הערכה   

ילהורדת הערכה החינוכית